เครื่อง บรรจุ และ ปิด ฝา

สินค้า

ติดต่อเรา

Carbonated Drink Filling And Capping Machine
เครื่องบรรจุขวดผงและเครื่องปิดฝา
เครื่อง บรรจุ และ ปิด ฝา ขวด น้ำ เชื่อม
เครื่องบรรจุและปิดฝาขวดขนาดเล็ก
เครื่องปิดฝาขวดแบบหมุน
เครื่องบรรจุน้ำ 5 แกลลอน
เครื่องบรรจุโรลออนระงับกลิ่นกาย
เครื่องบรรจุถุงพวย
เครื่องบรรจุและปิดฝาขวดอัตโนมัติแบบหมุน

ได้รับการติดต่อ

เลื่อนไปด้านบน

รับใบเสนอราคาฟรี