เครื่อง บรรจุ และ ปิด ผนึก

สินค้า

ติดต่อเรา

เครื่องบรรจุและปิดผนึกถ้วยอัตโนมัติ
เครื่องบรรจุและปิดผนึกหลอด
Liquid Pouch Packing Machine
เครื่องซีลปากถุงแบบฟอร์มแนวตั้ง
เครื่องบรรจุถุงน้ำมันสำเร็จรูป
Automatic Powder Premade Pouch Packing Machine
เครื่องบรรจุแบบแท่งหลายเลนสำหรับของเหลว
เครื่องบรรจุซองเม็ดหลายเลน
เครื่องเทอร์โมฟอร์มสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

ได้รับการติดต่อ

เลื่อนไปด้านบน

รับใบเสนอราคาฟรี