เครื่อง ปิด ฝา กึ่ง อัตโนมัติ

สินค้า

ติดต่อเรา

เครื่องปิดฝาขวดสุญญากาศกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องปิดฝากึ่งอัตโนมัติ
เครื่องปิดฝากึ่งอัตโนมัติ
เครื่องปิดฝาดึงกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องปิดฝา ROPP
เครื่องปิดฝาขวดกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องมือหนีบขวดน้ำหอม
เครื่องปิดฝาน้ำหอมกึ่งอัตโนมัติ

ได้รับการติดต่อ

เลื่อนไปด้านบน

รับใบเสนอราคาฟรี